Södertälje SFK

 

Som medlem i SSFK erhåller du Stockholmsdistriktets fiskekort och är även medlem i Sportfiskeförbundet med alla dess förmåner. I medlemskapet ingår rabatt i vissa fiskeaffärer. Du har rätt att ansöka om kräftfiskepass på klubbens vatten i Vällingen och på disktriktets vatten. Samt deltaga i KM och DM tävlingar.

Medlemskap löser du med att betala in avgiften på postgiro nr 669506-8. På talongen uppges namn, adress, telefonnummer och födelsenummer (10 siffror)

Ev. frågor ring sekreterare Marita Stålgren-Olsson på tel. 0701686826

 

Medlemskapet sträcker sig från 1:a januari till 31 december.

 

Medlemsavgifter för 2019
Senior 450 kr
Junior 125 kr (född 2000 och senare)