Södertälje SFK

 

 

Ordförande:                     Timo Jumisko                       0739833405

Vice ordförande:              Vakant

Kassör:                            Marita Stålgren-Olsson          0701686826

Sekreterare:                     Vakant, Marita sköter detta men vi tittar efter en ersättare.

Ledamot:                          Björn Olsson                        0702278729

Ledamot:                          Bengt-Ole Boman                 0727367785

Suppleant:                        Peter Olsson                        0703324080

Tävlingsledare:                 Timo Jumisko                       0739833405