Södertälje SFK

 

 

Ordförande:                     Thomas Önnebro                0702721633

Vice ordförande:              Peter Ståhlbrand                 0760606084

Kassör:                            Marita Stålgren-Olsson        0761087113

Sekreterare:                     Lena Grip                             0762312977

Ledamot:                          Björn Olsson                        0702278729

Ledamot:                          Bengt-Ole Boman                0727367785

Suppleant:                        Anders Heed Lövgren          0707702249

Tävlingsledare:                 Timo Jumisko                       0739833405